Kayserito Haber

Kobi Kampüs Eğitim Portalı Duyurusu


 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’in “KOBİ Kampüs E-Eğitim Portalı” duyurusu aşağıdadır:

 

“KOSGEB Başkanlığımızca, KOBİ’lerin bilgi ve becerilerinin artırılması, bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin yükseltilmesi, teknolojik yeniliklere uyumlarının süratle sağlanabilmesi amacıyla, elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitimler Genel Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

 

Elektronik eğitim programlarından KOBİ’lerin yararlanabilmesi için KOBİ Kampüs e-eğitim portalı geliştirilerek KOBİ’lerimizin hizmetine sunulmuştur. Veri tabanımıza kayıtlı, güncel KOBİ Beyannamesi onaylanmış olan KOBİ ve 5 çalışanı bu sistemden ücretsiz faydalanabilecektir. http://kobikampus.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilen portal aracılığıyla 6 ana eğitim başlığı altında 35 alt başlıktan oluşan eğitimler on-line olarak KOBİ’lere sunulmuştur. “

 

Üyelerimize önemle duyurulur.