Kayserito Haber

KAYSERİ TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI RESTORANI KİRAYA VERİLECEKTİR


Mülkiyeti Odamıza ait Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yeni Pervane mahallesi 2420 ada , 15 parsel numaralı arsada Kayseri Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Restoranı aşağıda belirtilen şartlar ve kira sözleşme taslağına uygun şekilde teklif alma suretiyle kiraya verilecektir.

 

-Restoran zemin katta merdiven dairesi hariç 740 m2, 1.Bodrum katta merdiven dairesi hariç 780 m2

olmak üzere toplam 1520 m2 kapalı alan, zemin katta yaklaşık 100 kişilik açık oturma alanına sahiptir.

 

-Restoranın hali hazırda kaba inşaatı ve dış cephesi tamamlanmış olup, Kiracı projelerini Kayseri Ticaret Odasına onaylattırmak koşulu ile tüm dekorasyonu kendi belirlediği konseptte yaptıracaktır.

 

-İsteklilerin, aşağıda sunulan Kiracı tarafından yaptırılacak ve sözleşme sonunda odamıza bırakılacak asgari demirbaş listesi ve kira sözleşme taslağına uygun olarak tekliflerini en geç 5  Mayıs 2017 tarihi,saat 18.00’a kadar Odamıza kapalı zarfta sunmaları rica olunur.

 

-İsteklilerin yazılı başvuru ile talep etmeleri halinde, restoranın mevcut projeleri kendilerine mail yolu ile iletilecektir.

 

Saygılarımızla..

 

Adres :Yeni Pervane Mah.Kocasinan Bulvarı No: 167 Kocasinan /Kayseri

 

Ek1.İşleten Kiracı tarafından yaptırılacak ve sözleşme sonunda Odamıza bırakılacak  asgari demirbaş listesi

 

Ek2.Kiralamaya esas Kira Sözleşmesi taslağı