Kayserito Haber

Karadağ Ulçin'de Tarım Arazisi Kiralanmasına İlişkin İhale


İhale Tarihi: 18.10.2017 


Ülke: KARADAĞ CUMHURİYETİT.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 04.10.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ilişikte sunulan yazı ve ekinde, Karadağ’ın Ulçin şehrinde devlet mülkiyetindeki 694.981 m²’lik tarım arazisinin tarımsal amaçla kullanılmak üzere 15 yıllığına kiralanacağı bildirilmekte ve tüm kayıtlı tarım üreticileri, gerçek ve/veya tüzel kişiler ve/veya konsorsiyumları tekliflerini sunmaya davet edilmektedir.


İhale ayrıntısı için tıklayınız