Kayserito Haber

Akreditasyon ve Kalite Yönetimi


KALİTE POLİTİKAMIZ

Üyelerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini esas alan kalite anlayışı ile yasal şartlara uygun, zamanında ve en iyi hizmet vererek, çalışanıyla ve üyeleriyle sürekli iyileşmek ve gelişmek temel politikamızdır.

MİSYONUMUZ

Kurumumuzdan hizmet alanlar arasında herhangi bir ayrım yapmaksızın, üyelerimizin ve çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini koruyan, şehrimizde ticari ahlakın ve ticari faaliyetlerin sürekli iyileşmesini ve gelişmesini sağlayan kuruluş olmaktır.

VİZYONUMUZ

Yönetim sistemi ve çalışma ilkeleri ile üyelerimize, çalışanlarımıza, şehrimize ve ülkemize örnek olan, üyelerine ve topluma sürekli faydalı çalışmalar yapan, yürüttüğü faaliyetlerle ilgili her konuda ulusal ve uluslararası alanda lider olan kurum olmaktır.

 

 

TSE ISO-EN 9001:2015 BELGESİ       TSE ISO-EN 9001:2015 IQNET BELGESİ

 

AKREDİTASYON

Akreditasyon; “Bir kuruluşun, belli kriterlere göre çalıştığının, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir”.

 

TOBB’un, İngiltere Odalar Birliğinin işbirliği ile 2001 yılından itibaren yürütmeye başladığı ve 30 Haziran 2005 tarihinden itibaren de Türk Loydu Vakfı ile birlikte sürdürülen proje çerçevesinde; Türk oda sistemi için oldukça önemli olan “Kalite Stratejisi” çalışmalarını içermektedir.

 

Girişimin amacı; Odalarımız/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması ve bu sayede Türk oda/borsa sisteminin Avrupa oda/borsa sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

 

I. Dönemde 10 oda ve II. Dönemde 14 oda akredite edilmiştir. Daha sonra, Türk Loydu Vakfı işbirliği ile devam ettirilen III. Dönemde 14 oda akredite edilmiş olup, Kayseri Ticaret Odası’nın da içerisinde bulunduğu IV. Dönemde 15 oda, V. Dönem 15 oda/borsa, IV. Dönem 17 oda/borsa, VII. Dönem 16 oda/borsa, VIII. Dönem ise 30 oda/borsa akredite edilmiştir ve 21 oda/borsa projeye dahil edilmiştir.

 

2012 yılına gelindiğinde akredite Oda/Borsa sayısı 131 olmuştur.

 

Kayseri Ticaret Odası Mart 2007 tarihinde yapılan tetkikten sonra Akreditasyon Sistemine dahil edilmiştir.

 

Odamız 2007 yılında almış olduğu ve 2016 yılında 3 yıllığına yenilemiş olduğu TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistem Belgesi ve 1998 yılında almış olduğu ve son olarak yine 2013 yılında 3 yıllığına yenilemiş olduğu TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile kaliteli ve akredite hizmetlerine devam etmektedir.

 

 

AKREDİTASYON BELGESİ

 

 ÜYE MEMNUNİYETİ POLİTİKASI 

 

 

Kurumumuzdan hizmet alan ve çalışanların memnuniyetini esas alan yönetim anlayışıyla, 

yasal ve mevzuat şartları kapsamında hizmet

alanlardan ve çalışanlarımızdan gelen bildirimlere değer vererek ele alıp tarafsız, bağımsız ve objektif biçimde sonuçlandırmak, gizlilik ilkesine uymak, ulaşılabilir olmak ve gelen bu bildirimleri

kurumumuzun sürekli iyileşmesi yönünde değerlendirmek politikamızdır.

 

 

 TS ISO 10002:2014 BELGESİ        TS ISO 10002:2014 IQNETBELGESİ

 

 

 

TS ISO-IEC 27001 BGYS BELGESİ    TS ISO-IEC 27001 BGYS IQNET BELGESİ