Kayserito Haber

K YETKİ BELGESİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU


Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili detaylar şu şekildedir:

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre her yetki belgesi için belirtilmiş asgari kapasite şartları bulunmaktadır. 5 yıllık faaliyet süreleri içerisinde firmaların asgari kapasite altında geçirdiği sürelerin toplamı mülga yönetmelik hükümlerine göre 540 günü aştığında yetki belgeleri iptal ediliyordu. Yeni yapılan değişiklik ile bu süreye 90 gün daha ilave edilerek 630 güne çıkartılmıştır.

 

Eski yönetmelik hükümlerine göre idari para cezası almış olan K Belgesi sahiplerine, 90 günlük süre sonunda belgelerine çeşitli oranlarda puanları içeren uyarlamalar veriliyordu. Bu uyarma puanları 50’ye ulaştığında ise K Belgesi iptal ediliyordu. Bu 90 günlük bekleme süresi yeni düzenleme ile kaldırılmıştır. İdari para cezasını ödemeyen K Belgesi sahipleri artık gün sınırlaması ile karşılaşmayacak ve belgelerinde iptal riski oluşmayacaktır. Yeni yönetmelik hükümlerine göre, K belgesi sahipleri idari para cezalarını ödemedikleri sürece, belgelerine ilişkin işlemlerini yaptıramayacaklardır.

 

Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 04 Mayıs 2016 tarihinden önce yetki belgesinde kalıcı hale gelmiş 50 uyarmadan, asgari kapasite şartından ve vergi mükellefiyet kaydını kapatmasından dolayı iptal edilen yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler için yeni imkân getirilmiştir. Belge sahiplerinin 01 Ağustos 2017 tarihine kadar müracaat etmeleri ve Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaları ve tam ücretin yüzde 15’inin ödemesi halinde, yetki belgesinin yeniden düzenlenmesi imkânı getirilmiştir. Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 04 Mayıs 2016 tarihinden önce yetki belgesinde kalıcı hale gelmiş 50 uyarmadan, asgari kapasite şartından ve vergi mükellefiyet kaydını kapatmasından dolayı iptal edilen ve aynı türden yetki belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere ilk yenileme işlemlerinin ücretsiz olarak yapılması hükmü eklenmiştir.

 

30 günden fazla muayenesi olmayan taşıtlar ile Yönetmeliğin 24’üncü maddesinde belirtilen yaş haddini aşan araçların, yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re’sen düşüleceği hükmü getirilmiştir.

 

K2 yetki belgesi sahiplerine ilişkin de, 43. maddenin 22. fıkrasında belirtilen unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ile ilgili değişiklikleri bildirilme zorunluluğu kaldırılmıştır. Yönetmelik hükümlerine göre re’sen düşülen taşıtların 60 gün içerisinde bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Yönetmeliğin 36’ncı maddesinde belirtilen nitelikleri haiz şoförleri çalıştırmayan yetki belgesi sahiplerine verilen 5 uyarma cezası kaldırılmıştır. Ayrıca, muayenesi biten araçlar sistem tarafından K belgesinden otomatik olarak düşürülmektedir. Bunun sonucu olarak, K1 belge sahiplerinde tonaj düşmesine neden olabilecek ve muayenesi biten araç belgesiz olarak görüneceğinden idari para cezası uygulanacaktır. Bu sebeple belge sahiplerinin araç muayenelerini titizlikle kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

 

Eski yönetmelik hükümlerine göre vergi mükellefiyet kaydını 90 gün boyunca kapatan K1, K3 ve Tüzel kişi K2 yetki belgelerinin iptal edilmekte iken, yeni düzenleme ile aktif vergi mükellefiyeti şartı bulunan yetki belgeleri için vergi kaydının kapanması durumunda artık iptal işlemi yerine geçici durdurma işlemi yapılacaktır. Vergi mükellefiyeti açılınca faaliyet tekrar izin verilecektir.

 

Yönetmelikte yapılan diğer değişiklikler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyen Oda üyelerimiz ve K türü yetki belgesi sahipleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün www.kugm.gov.tr internet sitesinden detaylı bilgi edinebilirler.