Kayserito Haber

İzinsiz Antibakteriyel vb. Ürünler Duyurusu


Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün İzinsiz Antibakteriyel vb. Ürünler konusunda duyuru yazısı aşağıdaki gibidir:

 

“Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile “bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları” Biyosidal ürün olarak tanımlamıştır. Biyosidal ürünler insektisitlerden, fare zehrine, antibakteriyal diş macunundan, küf yapmayan duvar boyasına kadar çok geniş bir alanda uygulanmaktadır. Piyasada “antibakteriyel, bakterileri önler, vb. ibareleri taşıyan halı, çorap, çamaşır, dezenfektan, boya vb. çok farklı sektörlerdeki (yönetmeliğin 2. Maddesinde sayılan gruplar hariç, ithal ürünlerde dahil olmak üzere) tüm ürünler bu kapsamda değerlendirilmekte ve bu yönetmelik esasları çerçevesinde ruhsatlandırılmaktadır.

 

Şuan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na başvurup ruhsat almış 1800’ün üzerinde ürün bulunmaktadır. Yönetmelik çerçevesinde ruhsat almamış ürünlerin üretici veya ithalatçılarına, yönetmeliğin yaptırımlarını anlatan 57. Maddesi çerçevesinde ruhsat almamış ürünlerin üretici veya ithalatçılarına, yönetmeliğin yaptırımlarını anlatan 57. Maddesi çerçevesinde işlem yapılmaktadır. (57. Madde: “Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden kişiler hakkında Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. Maddesine ve 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre yaptırım uygulanır. Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata aykırı olması halinde de, fiilin niteliğine göre tabi olduğu özel mevzuat hükümleri ile 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.”

 

Üyelerimize önemle duyurulur.