Kayserito Haber

İşletme Kayıt Belgesi Hakkında Duyuru


 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 20/02/2018 tarih ve 543455 sayılı yazısında;

 

“İl Müdürlüğü tarafından 11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı yasaya uygun olarak gıda kontrolü denetimlerinin yapıldığından bahisle; söz konusu kanuna dayanılarak Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin hazırlandığın bahsetmiştir.

 

Bu Yönetmeliğin 4. Maddesi 2-f bendinde belirtildiği üzere “kar amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/işletildiği/muhafaza edildiği/ depolandığı/ dağıtıldığı/ nakledildiği/ satıldığı/ servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili bir faaliyeti yürüten” işyerlerinin kayıt ve onay işlemlerini yaptırması gerekliliği belirtilmektedir.

 

Bundan dolayı Odamız bünyesinde üyeliği bulunan her türlü sanayi ve ticaret alanında üretim ve faaliyet gösteren işletmeler, kendi çalışan personelinin günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bünyelerinde kurulu olan yemekhaneler için İl veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurarak İşletme Kayıt Belgelerini almak zorundadırlar.

 

İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri denetim ekiplerince yapılan denetimlerde işletmelerin faaliyette bulunan yemekhaneleri için alması zorunlu olan İşletme Kayıt Belgesinin eksikliğinin tespitinde işletmelere yedi (7) günlük yasal süre verilmekte olduğu, süre sonunda kayıt işlemlerini yerine getirmeyen işletmelere 5996 sayılı yasa gereği yasal işlemlerin uygulandığı” bildirilmektedir.

 

Konunun önemine istinaden tüm üyelerimizin İşletme Kayıt Belgesi işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

 

Tüm üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla…

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

 

0352.2224528/147