Kayserito Haber

İş Yeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar - 20.08.2014


 

        İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazlar “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde yapılacaktır.

Prosedür gereğince tehlike sınıflarına yapılacak itirazlara ilişkin başvuru, işyerleri veya sektör meclisleri tarafından bağlı bulundukları üst işveren örgütleri aracılığı ile yapılabilecektir.

 

      Bu itibarla üyelerimizin yapacağı itirazlar için “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”nun eksiksiz doldurulup odamız aracılığı  ile TOBB’a  gönderilmesi gerekmektedir. Türkiye Sektör Meclisleri tarafından yapılacak başvurular doğrudan TOBB’a gönderilecektir.