Kayserito Haber

İran İle İlgili 2231 Sayılı BMGK Kararının Uygulanması


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen ve 2231 (2015) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanması amacıyla görevlendirilen Kolaylaştırıcının, BM nezdindeki Daimi Temsilciliğimize ilettiği Notaya atfen, anılan kararın B Eki’nin 2. Paragrafı uyarınca, İran’a tedariki, satışı ve/veya transferi BMGK’nın onayıyla gerçekleştirilmesi mümkün olan madde, malzeme, teçhizat, ürün ve teknoloji listesinin 1 Ağustos 2017 itibarıyla güncellendiği bildirilmiştir.

 

Bu çerçevede “INFCIRC/254/Rev.12/Part1” listesinin yerine “INFCIRC/254/Rev.13/Part1” listesinin, “INFCIRC/254/REv.9/Part2” listesinin yerine ise “INFCIRC/254/Rev.10/Part2” listesinin geçerli olacağı ve listeler dâhil satın alma/tedarik kanalıyla ilgili bilgilere https://www.un.org/en/sc/2231/restrictions-nuclear.shtml internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

 

İlgililere duyurulur.