Kayserito Haber

İPTAL OLAN K BELGELERİNE AF


Karayolu Taşıma Yönetmeliği 08.01.2018 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. K belgelerine ilişkin olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan ve genel hatları itibariyle memnuniyetle karşılanan bu değişiklikler genel hatları ile aşağıda belirtilmiştir. En önemli ve beklenen değişiklik ise İPTAL olan K belge sahiplerine YENİLEME hakkı verilmesi olmuştur. 

Yenilemesini yaptırmadığından veya herhangi bir nedenle iptal edilen K Belgeleri, talep edilmesi halinde, Belge ücretinde % 50’si ödenmek koşuluyla tekrar canlandırılabilecektir.

 

ASGARİ KAPASİTE (TONAJ)

Gerçek kişilerde K1 için asgari kapasite 30 tondan 25 tona düşürülmüştür.

Tüzel kişilerde (şirketlerde) ise (2 birim taşıt olmak koşuluyla) 110 tondan 50 tona düşürülmüştür.

Gerçek ve tüzel kişilerde K3 belgelerinde (2 birim taşıt olmak koşuluyla) 45 tondan 35 tona düşürülmüştür.

 

İPTAL OLAN BELGELERİN TEKRAR CANLANDIRILMASI (AF)

Yenilemesini yaptırmadığından veya herhangi bir nedenle iptal edilen K Belgeleri, talep edilmesi halinde, Belge ücretinde % 50’si ödenmek koşuluyla tekrar canlandırılabilecektir.

          

DİĞER HUSUSLAR

İmza sirküleri belgelerinin Dosyasına konmak üzere Odamız personelince aslı gibidir yapma yetkisi verilmiştir.

E- devlet sisteminden daha önce sadece araç eklenebiliyorken, bundan sonra yeni K Belgesi de e-devlet üzerinden alınabilecektir.

Belge sahibinin vefatı üzerine belgenin 5 yıldan kullanılmayan kalan sürelerinin ücreti mirasçılarına ödenebilecektir.

Şirketlerin bölünmelerinde de muvafakat vermek koşuluyla bölünen şirketlerden biri K belgesini devralabilecektir.

Vizesi ve Sigortası biten araçlar 30. Gün  otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak düşecektir.

 

Bir şahsa ait ODY (Orta Düzey Yönetici Belgesi) daha önce 1 firmada kullanılabiliyorken bu son değişikliğe göre ortağı olduğu başka firmalarda da aynı anda kullanabilecektir.