Kayserito Haber

Hububat Satışı 01.04.2015


Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ’nden (TMO) gelen 29136379/202 sayılı yazıda, Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinin stoklarında bulunan ve ekli listede belirtilen yerli hububatlar (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, mısır ve çavdar) ile ithal hububatlardan (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa ve mısır) Ek ‘te belirtilen esaslar dahilinde 07-30 Nisan 2015 tarihleri arasında satışa açıldığı bildirilmektedir.

 

TMO Konya Şube Müdürlüğü İlgi yazısı ekte yer almaktadır.

 

İlgililere duyurulur,