Kayserito Haber

ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ


Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

 

E-Tebligat uygulaması 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak, bu tarihten önce E-Tebligat sistemini kullanmak için bildirimde bulunan mükellefler şifre alarak elektronik tebligat yapılabilecektir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı kitapçıkta soru cevap şeklinde yer alan genel bilgiler, Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilerin sorumlukları hakkında da kısa bilgilendirmeler siz değerli üyelerimizin faydalanması için aşağıda sıralanmıştır. 

 

Önemle Duyurulur.

 

EKLER:

http://www.gib.gov.tr/e-Tebligat

E-TEBLİGAT SUNUMU