Kayserito Haber

DTİK BALKANLAR GİRİŞİMCİ TOPLANTISI


Dış ekonomik İlişkiler Kurulu’nda gelen yazıda; Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Bölge Komitesi ev sahipliğinde, 23 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat 15:00-17:00 saatleri arasında Arcadia Hotel Gümülcine’de “DTİK Balkanlar Girişimci Toplantısı” gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

Bahse konu toplantının amacı bu bölgedeki işbirliğinin arttırılması ve Türk diasporası adına yapılacak faaliyetlerin artan ivmeyle devamını sağlanmasıdır. T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın İbrahim Şenel’in katılımları ile yapılacak DTİK Balkanlar Girişimci Toplantısı’na DTİK İcra Komitesi üyeleri, Balkan coğrafyasından iş dünyası temsilcileri, dernekler ve resmi kurum yetkililerinin katılımları beklenmektedir.

 

İlgilenen üyelerimizin; http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/225/7067 bağlantısında yer alan katılım formu aracılığıyla 20 Temmuz 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK’e katılım teyitlerini iletmeleri  gerekmektedir.

 

Saygılarımızla.