Kayserito Haber

Doğrudan Kefalet Protokolü Duyurusu


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBİ’lere yönelik “Doğrudan Kefalet Protokolü” duyurusu aşağıdadır:

“Ekli yazıdan da görüleceği üzere, 27 Haziran 2014 tarihinde imzalanan, KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden                 Yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin Doğrudan Kefaleti Protokolünün, KOSGEB tarafından KOBİ maliyetlerini düşürmek amacıyla 09.02.2016 tarihi itibariyle KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBİlere KGF’nin “Doğrudan Kefaleti Protokolü” adı altında yenilendiği bildirilmiştir.

09.02.2016 tarihinde imzalanan söz konusu protokol ve içeriği ekte yer almaktadır.”

Üyelerimize önemle duyurulur.

Ek: KOSGEB yazısı ve Protokol