Kayserito Haber

DIŞ TİCARET MESLEK ELEMANI YETİŞTİRME PROGRAMI MÜLAKATINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ


Kayseri iş dünyasında hizmet veren üyelerimizin dış ticaret elemanı ihtiyacına yönelik olarak dil bilen ve üniversite eğitimi almış bireylerin iş dünyasına kazandırılması amacıyla Kayseri Ticaret Odası ile İŞKUR işbirliğinde İşbaşı Eğitim Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Dış Ticaret Meslek Elemanı Yetiştirme Programı eğitimi mülakatına katılmaya hak kazananların listesi aşağıda yer almaktadır:

40 asil 10 yedek katılımcının belirleneceği mülakata çağrılmış listede ismi yer alan adaylardan istenen evrakların söz konusu mülakat aşamasında kurul tarafından değerlendirilecek olması nedeniyle kursiyer adaylar tarafından yanlarında getirilmesi gerekmektedir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

·         T.C. Nüfus Cüzdanı

·         Öğrenim Durum Belgesi ( Mezun durumda olanların ön lisans/ lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, öğrenimine devam edenlerin ise öğrenci belgesi )

·         Adli Sicil Kaydı

·         Varsa yabancı dil yeterlilik belgesi, sertifikalar…..)

Söz konusu evrakların aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri de kabul edilecek olup, adayların mülakat esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ MÜLAKAT SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav, 6-7 Temmuz 2017 tarihlerinde, 09.00 – 17.00 saatleri arasında KTO- Kayseri Ticaret Odası Yeni Pervane Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan / KAYSERİ adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Odamızın internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

Sınav “sözlü” olarak yapılacaktır. Mülakat sınavı; adayın eğitim durumu, çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zekâ, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığının tespitini içerecek şekilde sınav kurulu üyeleri tarafından her yetkinliğe ayrı ayrı not verilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilecektir.

 

SÖZLÜ MÜLAKAT SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterecektir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının dörtte biri kadar da yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan eğitime katılmayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre programa dahil edilir.

Kazanan adayların isim listesi Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Odamızın web sitesi olan www.kayserito.org.tr  internet adreslerinde ilan edilecektir. Başvuru sahibi adaylar sınava çağrılma/çağrılmama, sınav kurulunun değerlendirmeleri ve sınav sonuçları ile ilgili herhangi bir hak, talep ve itirazda bulunamazlar.

Aday yaptığı başvuru ile talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Başvuru ve mülakat sürecinde hile yaptığı, sahte/geçersiz belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu ya da programda yer almak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları geçersiz sayılır ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

 

ADI SOYADI

MÜLAKAT TARİHİ

MÜLAKAT SAATİ

FATİH KOÇ

06.07.2017

09:00 -10:00

ZELİHA FATMA DEMİR

06.07.2017

09:00 -10:00

NAZMİYE TEMİZ

06.07.2017

09:00 -10:00

HATİCE BÜŞRA GÖKBUNAR

06.07.2017

09:00 -10:00

RASİM KAHRAMAN

06.07.2017

09:00 -10:00

HÜSEYİN EMRE ASLAN

06.07.2017

09:00 -10:00

GÜLENDER AKTAŞ

06.07.2017

09:00 -10:00

MİHRİBAN KULAK

06.07.2017

09:00 -10:00

RABİA ARSLANTAS

06.07.2017

09:00 -10:00

SİNEM GÖK

06.07.2017

10:00 – 11:00

MELİHA İMAMOĞLU

06.07.2017

10:00 – 11:00

MUHAMMED İZZEDDİN ESEN

06.07.2017

10:00 – 11:00

MUHAMMED ALTINDAL

06.07.2017

10:00 – 11:00

TUĞBA SARI

06.07.2017

10:00 – 11:00

YUSUF BUĞRAHAN YÜKSEL

06.07.2017

10:00 – 11:00

ŞABAN SERDAR

06.07.2017

10:00 – 11:00

HARUN GÜLER

06.07.2017

10:00 – 11:00

ENES ÇİL

06.07.2017

10:00 – 11:00

YUNUS EMRE ÇELİK

06.07.2017

11:00 - 12:00

UYĞAR DİRİK

06.07.2017

11:00 - 12:00

BETÜL TEMİZ

06.07.2017

11:00 - 12:00

FEYZA ÖZDEMİR

06.07.2017

11:00 - 12:00

ÇAĞLAR ATALAY

06.07.2017

11:00 - 12:00

BURAK DEMİRCİ

06.07.2017

11:00 - 12:00

ALİ ÖZUSTAOĞLU

06.07.2017

11:00 - 12:00

HÜSEYİN ÖZTÜRK

06.07.2017

11:00 - 12:00

FATMA GÜL KALAY

06.07.2017

11:00 - 12:00

TUĞÇE ÖZDEMİR

06.07.2017

13:00 - 14:00

FATMA KARAKAYA

06.07.2017

13:00 - 14:00

İLKNUR ARSLAN

06.07.2017

13:00 - 14:00

HİKMET AZGIN

06.07.2017

13:00 - 14:00

DENİZ DEMİR

06.07.2017

13:00 - 14:00

RUKİYE PEKRÜ

06.07.2017

13:00 - 14:00

NURÇİN KAYA

06.07.2017

13:00 - 14:00

BELEMİR KÜÇÜKEKMEKCİ

06.07.2017

13:00 - 14:00

MERVENUR DEĞİRMENCİ

06.07.2017

13:00 - 14:00

ŞERİFE UZUN

06.07.2017

14:00 – 15:00

TOLGAHAN KAYA

06.07.2017

14:00 – 15:00

ZAFER MİNAZ

06.07.2017

14:00 – 15:00

CEMAL TUNCA

06.07.2017

14:00 – 15:00

HİLAL PEÇENEK

06.07.2017

14:00 – 15:00

DİLEK BİLGİ

06.07.2017

14:00 – 15:00

MUSTAFA BÖYÜK

06.07.2017

14:00 – 15:00

ARİF SAMİ SAHIN

06.07.2017

14:00 – 15:00

MAHMUT GENÇ

06.07.2017

15:00 – 16:00

HÜSEYİN SERCEN ATASOY

06.07.2017

15:00 – 16:00

AYŞE AKDA

06.07.2017

15:00 – 16:00

GÜLSÜM KULOĞLU

06.07.2017

15:00 – 16:00

MEHMET-AKÇADAĞ

06.07.2017

15:00 – 16:00

NESLİHAN KÜÇÜKOĞLU

06.07.2017

15:00 – 16:00

MEHMET EMİN DEMİRKOL

06.07.2017

15:00 – 16:00

ZEYNEP KANTEMUR

06.07.2017

15:00 – 16:00

FATİH AYBERK KARAKAYA

07.07.2017

09:00 -10:00

BURAK ERTAŞ

07.07.2017

09:00 -10:00

İSMAİL SIR

07.07.2017

09:00 -10:00

FURKAN DURUKAN

07.07.2017

09:00 -10:00

ERDEM BOSTANCI

07.07.2017

09:00 -10:00

CAFER TAYYAR ÖZMEN

07.07.2017

09:00 -10:00

ESRA ERBAKIRCI

07.07.2017

09:00 -10:00

GİZEM KALE

07.07.2017

09:00 -10:00

BERKAY EREN

07.07.2017

10:00 – 11:00

BAHAR YÜKSEL

07.07.2017

10:00 – 11:00

HADİ DAĞDELEN

07.07.2017

10:00 – 11:00

VEYSEL BURAK ŞAHİNER

07.07.2017

10:00 – 11:00

ÖMER FARUK ESER

07.07.2017

10:00 – 11:00

SÜMEYYE KARAİMAM

07.07.2017

10:00 – 11:00

ARZU DEDEOĞLU

07.07.2017

10:00 – 11:00

MOHAMAD AMEER JABAKJİ

07.07.2017

10:00 – 11:00

AHMET KIRBOĞA

07.07.2017

10:00 – 11:00

NESLİHAN EFİLTİ

07.07.2017

11:00 - 12:00

SALİH BOZGÜL

07.07.2017

11:00 - 12:00

EMRE ÖZBEY

07.07.2017

11:00 - 12:00

CİHAN EYLENSEL

07.07.2017

11:00 - 12:00

GİZEM BALCI

07.07.2017

11:00 - 12:00

SABİRE DOĞAN

07.07.2017

11:00 - 12:00

TURGAY COŞKUN

07.07.2017

11:00 - 12:00

DÖNDÜ YILMAZ

07.07.2017

11:00 - 12:00

MELAHAT AKMERMER

07.07.2017

11:00 - 12:00

BÜŞRA BOZKURT

07.07.2017

11:00 - 12:00

MERVE ÖZSOYLAR

07.07.2017

14:00 – 15:00

HALİL-YAKIŞAN

07.07.2017

14:00 – 15:00

HİKMET İNANDUÇAR

07.07.2017

14:00 – 15:00

 

   

MUHAMMET MUSA ŞEN

07.07.2017

14:00 – 15:00

ADEM KAAN KAHRAMAN

07.07.2017

14:00 – 15:00

HATİCE OCAKLI

07.07.2017

15:00 – 16:00

FATMA OCAKLI

07.07.2017

15:00 – 16:00

MUSTAFA BURAK ERDEMİR

07.07.2017

15:00 – 16:00

BAKİ OBA

07.07.2017

15:00 – 16:00

OKAN DERİN

07.07.2017

15:00 – 16:00

ZEKİ KARAASLAN

07.07.2017

15:00 – 16:00

IŞIK KAMALI

07.07.2017

15:00 – 16:00

BURCU GÖKMEN

07.07.2017

15:00 – 16:00

RESUL  KOCABAŞ

07.07.2017

15:00 – 16:00

AHSEN BOZSEKİ

07.07.2017

16:00 – 17:00

ŞERİFE DEMİREL

07.07.2017

16:00 – 17:00

İSMAİL ARKALI

07.07.2017

16:00 – 17:00

NİMET ELMACIOĞLU

07.07.2017

16:00 – 17:00

SEDA AKSU

07.07.2017

16:00 – 17:00

ZEYNEP DELİBOYRAZ

07.07.2017

16:00 – 17:00

ÖMER FARUK AKBULUT

07.07.2017

16:00 – 17:00

AYŞEN DUMANLI

07.07.2017

16:00 – 17:00

GÖNÜL TOMURCUK

07.07.2017

16:00 – 17:00

MUHAMMED ALİ TOKER

07.07.2017

16:00 – 17:00

ELMAS KARACA

07.07.2017

16:00 – 17:00

DENİZ DUMAN

07.07.2017

16:00 – 17:00

HASAN DOMURCUK

07.07.2017

16:00 – 17:00