Kayserito Haber

DIŞ TİCARET EGİTİMİ PROGRAMI MÜLAKATINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ


DIŞ TİCARET EGİTİMİ PROGRAMI MÜLAKATINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ  

Kayseri iş dünyasında hizmet veren üyelerimizin dış ticaret elemanlarına yönelik olarak  Kayseri Ticaret Odası ile Erciyes Teknopark Avrupa İşletmeler Ağı işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Dış Ticaret Eğitimi Programı mülakatına katılmaya hak kazananların listesi aşağıda yer almaktadır:

25 Asil 6 yedek katılımcının belirleneceği mülakata çağrılmış listede ismi yer alan adaylardan istenen evrakların söz konusu mülakat aşamasında kurul tarafından değerlendirilecek olması nedeniyle kursiyer adaylar tarafından yanlarında getirilmesi gerekmektedir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

T.C. Nüfus Cüzdanı

Öğrenim Durum Belgesi ( Mezun durumda olanların ön lisans/ lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, öğrenimine devam edenlerin ise öğrenci belgesi )

Adli Sicil Kaydı

Son Üç aylık SGK Dökümü

Varsa yabancı dil yeterlilik belgesi, sertifikalar…..)

Söz konusu evrakların aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri de kabul edilecek olup, adayların mülakat esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ MÜLAKAT SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav, 13-14 Şubat 2018 tarihlerinde, 09.00 – 17.00 saatleri arasında KTO- Kayseri Ticaret Odası Yeni Pervane Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan / KAYSERİ adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Odamızın internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

Sınav “sözlü” olarak yapılacaktır. Mülakat sınavı; adayın eğitim durumu, çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zekâ, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığının tespitini içerecek şekilde sınav kurulu üyeleri tarafından her yetkinliğe ayrı ayrı not verilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilecektir.

 

SÖZLÜ MÜLAKAT SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterecektir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının dörtte biri kadar da yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan eğitime katılmayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre programa dahil edilir.

Kazanan adayların isim listesi Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Odamızın web sitesi olan www.kayserito.org.tr  internet adreslerinde ilan edilecektir. Başvuru sahibi adaylar sınava çağrılma/çağrılmama, sınav kurulunun değerlendirmeleri ve sınav sonuçları ile ilgili herhangi bir hak, talep ve itirazda bulunamazlar.

Aday yaptığı başvuru ile talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Başvuru ve mülakat sürecinde hile yaptığı, sahte/geçersiz belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu ya da programda yer almak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları geçersiz sayılır ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

 

ADI SOYADI

MÜLAKAT TARİHİ

MÜLAKAT SAATİ

AHMET DEMİREL

13.02.2018

09:00 -10:00

ALİ TOPALOĞLU

13.02.2018

09:00 -10:00

AHMET GÜNAYDIN

13.02.2018

09:00 -10:00

ERHAN ÖZHAN

13.02.2018

09:00 -10:00

BÜŞRA NUR AYTEMİŞ

13.02.2018

09:00 -10:00

ALİ RIZA KARABULUT

13.02.2018

09:00 -10:00

OSMAN LEKESİZCAN

13.02.2018

09:00 -10:00

DÜNDAR ÖZ

13.02.2018

09:00 -10:00

ABDULLAH KOÇYİĞİT

13.02.2018

10:00 – 11:00

KAMER İLİK

13.02.2018

10:00 – 11:00

İBRAHİM ADIYAMAN

13.02.2018

10:00 – 11:00

AHMET EMRE YILMAZ

13.02.2018

10:00 – 11:00

UGUR GAFFAR AKKARPUZ

13.02.2018

10:00 – 11:00

ABDURRAHMAN YAVUZ

13.02.2018

10:00 – 11:00

MURAT KAHRAMAN

13.02.2018

10:00 – 11:00

ADİL BAYAZIT

13.02.2018

10:00 – 11:00

EMRE BUDAK

13.02.2018

11:00 - 12:00

ZEKİ ERDOĞAN

13.02.2018

11:00 - 12:00

ALİ KAYASANDIK

13.02.2018

11:00 - 12:00

METİN ZORLU

13.02.2018

11:00 - 12:00

YİĞİT SİNAN DEMİREL

13.02.2018

11:00 - 12:00

HAKAN CEYHAN

13.02.2018

11:00 - 12:00

ANTONIUS HENRICUS VANDEMORTEL

13.02.2018

11:00 - 12:00

NİHAL KÜÇÜKZENGİN

13.02.2018

11:00 - 12:00

YASİN KURT

14.02.2018

09:00 -10:00

YÜCEL ÖZ

14.02.2018

09:00 -10:00

MUSTAFA DURSUN

14.02.2018

09:00 -10:00

BİLAL KIZILASLAN

14.02.2018

09:00 -10:00

SİNAN AYDIN DAŞKIN

14.02.2018

09:00 -10:00

YUSUF KAYA

14.02.2018

09:00 -10:00

GONCA YAŞAR

14.02.2018

09:00 -10:00

MUHARREM ERBAY

14.02.2018

09:00 -10:00

TEVHİDE ÇAKMAK

14.02.2018

10:00 – 11:00

ÖMER BARIŞKAN YASAN

14.02.2018

10:00 – 11:00

HASAN HANÇER

14.02.2018

10:00 – 11:00

RİFAT ATAŞ

14.02.2018

10:00 – 11:00

MUSTAFA BERK

14.02.2018

10:00 – 11:00

HALİL ŞAHİN SİLİCİ

14.02.2018

10:00 – 11:00

HAKAN TOPUZOĞLU

14.02.2018

10:00 – 11:00

MURAT ÇOBAN

14.02.2018

10:00 – 11:00

TANER SOLMAZOĞLU

14.02.2018

11:00 - 12:00

MOHAMMAD ABEER KHAN

14.02.2018

11:00 - 12:00

HAYRULLAH ÇAMUR

14.02.2018

11:00 - 12:00

BÜŞRA PAYAS HORUZ

14.02.2018

11:00 - 12:00

SELAMİ TOPRAK

14.02.2018

11:00 - 12:00

FURKAN ÇELİK

14.02.2018

11:00 - 12:00

ARİF ÖZTÜRK

14.02.2018

11:00 - 12:00

VELİ ÇETİN

14.02.2018

11:00 - 12:00