Kayserito Haber

DIŞ TİCARET MESLEK ELEMANI YETİŞTİRME PROGRAMI


PROGRAMIN AMACI

Kayseri İş dünyasında hizmet veren üyelerimizin dış ticaret elemanı ihtiyacına yönelik olarak dil bilen ve üniversite eğitimi almış bireylerin iş dünyasına kazandırılması.

 

PROGRAMIN ZAMANI, YERİ, SÜRESİ

Dış ticaret eğitimi

Tarih: 17-21 Temmuz 2017

Süresi:  40 saat

Zaman: 08:30 -12:00—13:00:17:30 (  Hafta içi her gün )

Yeri: Kayseri Ticaret Odası Eğitim Salonu

Dış Ticaret Eğitmeni: Göksel BULUT

 

PROGRAMDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Genel Şartlar:

·         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

·          Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

·         Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

·         Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak,

·         Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış olmak ya da muaf olduğunu veya en az bir yıl erteletmiş olduğunu belgelemek,

 

·         Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

 

Özel Şartlar:

   • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,
   • 20-35 yaş arasında olmak,
   • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
   • Emekli olmamak,
   • Son bir aydır SGK priminin ödenmemiş olması, işsiz olmak,
   • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
   • Üniversitelerin ön lisans / lisans bölümünden mezun olmak ya da 2017 yılı Eğitim öğretim döneminde mezun olabilecek durumda olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

 

Sözlü mülakata çağrılacak olan aday  listesi odamız web sayfasında ilan edilecek olup, söz konusu mülakat aşamasında komisyon tarafından istenecek olan evrakların ( Egitim durum belgesi, adli sicil kaydı, varsa yabancı dil yeterlilik belgesi, sertifikalar…..) belirtilen tarihte teslim edilmeleri gerekmektedir.


Ayrıca isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, özürlü maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İŞVERENLER İÇİN:

En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında çalışan sayınızın % 10’undan % 30’una kadar katılımcı talep edebilirsiniz. Programdan yararlanmak için en az % 50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Program süresi en fazla 78 fiili gün (3 ay) ve haftalık en fazla 45 saattir.

Program süresince katılımcı zaruri gideri (günlük 54 TL) ve kısa vadeli sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.
Bu şekilde katılımcıyı işin başında görme imkânı bularak kendi ihtiyacınıza göre yetiştirebilir ve daha sonra istihdam ederek “Teşvikler” kısmında yer alan teşviklerden faydalanabilirsiniz.
81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istediğiniz zaman başvuru yaparak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

"İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler" için tıklayınız

http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/Duyurular/10_soruda_isbasi_egitim_programi.pdf

 

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Kayseri Ticaret Odası web sayfası üzerinden programa başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca detaylı bilgi için İŞKUR’da sizlere hizmet veren İş ve Meslek danışmanınıza da başvurabilirsiniz.

www.kayserito.org.tr

Başvuru yapmak için lütfen

 

İçerik Tıklayınız.

 

Son Başvuru Tarihi 23 Haziran 2017

 

PROGRAM İÇERİĞİ VE KAPSAMI

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı hakkında Bilgilendirme

I. Dış Ticaret Kavramı Ve Temel Esasları

II. İhracat Uygulamaları Ve Prosedürleri

III. İthalat Uygulamaları Ve Prosedürleri

IV. Gümrük Mevzuatı Ve Uygulamaları

V. Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2010

VI. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

VII.  Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

VIII.  İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri

IX. Serbest Bölgeler

X. Dış Ticarette Nakliye Ve Sigorta İşlemleri

XI. Dış Ticaret Muhasebe İşlemleri

XII. Dış Ticarette Kalite, Çevre, Güvenlik

XIII. Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Dış Ticaret

XIV. Dış Ticarette Yazışma Teknikleri

XV. Uluslararası Pazarlama Stratejileri ve Teknikleri

XVI. İhracatta Pazar Araştırması ve Süreci

XVII. Uygulama ve Pratik Çözümler

XVIII. İhracat ve İthalat Risk Analizi Uzmanlığı