Kayserito Haber

Dış Paydaş Anketi Hakkında


TOBB'dan Odamıza intikal eden yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Strateji Geliştirme Bakanlığından bildirildiği üzere, Başkanlıklarınca yürütülmekte olan ''Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi'' kapsamında, gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşlarının yaşadığı sorunları tespit etmek ve çözüm yollarını ortaya koyabilmek adına bir anket çalışması yapıldığı, ankete verilen cevapların gizli tutulacağı belirtilerek, anılan ankete üyelerimizin iştirak etmesi konusunda yardım talep edilmektedir.


Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülmekte olan Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi kapsamında yapılan Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi’ne https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dıis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi ulaşılabilmektedir. İlgili kişilerin anketi 15 Kasım 2017 tarihine kadar doldurmuş olmaları gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,