Kayserito Haber

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER NELER GETİRDİ


Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla çek kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

 

Düzelemeye ilişkin reel sektörün günlük hayatta karşılaşacağı unsurlara ilişkin bazı başlıklar maddeler halinde aşağıda bulunmaktadır.

 

1. Banka şirket yetkililerinin çek hesabı açma yasağının bulunmadığı hususunu kontrol edecek ve kayıt altına alacaktır. (Yetkili değişikliğinde bilgi verilmesi zorunludur.)

2. Lehine karekodlu çek düzenlenen kişi, çeki sisteme kaydedecektir. Sisteme kaydedilmeyen çeklerde muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erecektir.

3. Kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, her bir çekle ilgili olarak binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır (Ancak, hükmedilecek adli para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz).

4. Resen mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilebilecektir.

5. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenler, yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev alamazlar. Ancak, hakkında yasaklama kararı verilenlerin mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam edecektir.

6. Hakkında çek hesabı açma yasağı verilen kişiler, Risk Merkezi tarafından bankalara bildirilecektir. Bu kişiler ayrıca Risk Merkezi ve/veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

7. Verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza doğrudan hapis cezasına çevrilecektir.

8. Karşılıksız kalan çek bedelini, hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında davanın düşmesine, mahkeme hükmünün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilebilecektir.

9. Kişi, mahkûm olduğu cezanın tamamen infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl ve her halde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilecektir. 

10. Önceden verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıtlar, silinmesini gerektiren şartlar oluşuncaya kadar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunacaktır.

 

EK: YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (RESMİ GAZETE-TAM METNİ)

 

 

Sunuyu indirmek için Tıklayınız.