Kayserito Haber

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik


Sayın üyemiz,

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” 30 Aralık 2013 tarihli ve 28530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmelik gereği bildirimler, eski Seveso Bildirim Sisteminin yerini alan BEKRA Bildirim Sistemi üzerinden yapılmaktadır. 15 Ocak 2016’da devreye giren yeni sisteme ilişkin duyuru, https://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=21635 linkinde ilan edilmiştir. Kuruluşların, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında olup-olmadığını ve seviyesini belirlemek için Yönetmelik Ek-1 Bölüm 2 Not 4’de verilen toplama kuralını uygulaması gerekmektedir. Toplama kuralına ilişkin detay açıklama ve örnek hesaplama Bakanlık internet sayfası üzerinde http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=42383 linkinde 
yayınlanmıştır. 

BEKRA Bildirim Sistemine bildirimde bulunulması için öncelikle, kuruluş işletmecisinin, kuruluş sınırları içerisinde adı geçen Yönetmeliğin Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’sindeki sınır değerlere eşit veya üzerinde tehlikeli madde bulundurması ya da eşik değerlerin altında olsa bile birden fazla tehlikeli madde bulundurdukları durumda, Yönetmeliğin Ek-1 Bölüm 2 Not 4’ünde tanımlanan toplama kuralını uygulayarak kategorilerini doğru bir şekilde belirlemeleri gerekmekte ve uygulanan toplama kuralı sonucu alt seviyeli veya üst seviyeli olarak sınıflandırılan kuruluşların, BEKRA Bildirim Sistemine giriş yaparak, bulundurdukları tehlikeli maddeleri ve kategorilerini beyan etmeleri gerekmektedir. Kuruluşunda bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ya da miktarı nedeniyle toplama kuralı sonucu “Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılan kuruluşların BEKRA Bildirim sistemine giriş yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Bu kapsamda adı geçen yönetmeliğe ilişkin yapılan iş ve işlemlerde yukarıda açıklanan hususların göz önüne alınması önem arz etmektedir. Ayrıca, işletmecinin yükümlülüğünde olan doğru beyan ve toplama kuralının işletilmesine ilişkin gerekli belgeler ve hesaplamalar, denetimler esnasında çevre denetim görevlileri tarafından talep edilecek ve beyanların doğruluğu kontrol edilecektir.

 

Tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla…

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

Birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147