Kayserito Haber

Buğday Satışı 01.04.2015


Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ’nden (TMO) gelen22479905/ 202.01.02-03 sayılı yazıda, Kuruluşun stoklarında bulunan buğdaylardan; ithal buğdaylar sadece kullanıcılarına (un ve bulgur fabrikalarına) 3 aylık fiili tüketim miktarına kadar, yerli ekmeklik buğdaylar ise kişi ve kurum ayırımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili ve/veya 60 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak 2015 Nisan ayı için kalitelerine göre değişen 777-907 TL /Ton fiyat aralığında satışa açıldığı  bildirilmektedir.

 

Talep sahiplerinin 03 Nisan 2015 tarihine kadar ilgili şube müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Satışa açılan ekmeklik buğday stokları ve fiyatlara ait detay bilgiler www.tmo.gov.tr web adresinden veya şube müdürlüklerinden öğrenilebilecektir.

 

İlgililere duyurulur,