e-bülten'e üye olun
E-Posta:

MUHASEBE BİRİMİ

Oda Meclisi tarafından belirlenen Vesika Harçları-Hizmet Karşılığı Ücret, Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat tarifeleri kapsamında üyelerimizden tahsilat yapıp, karşılığında makbuz verir. Ayrıca; Oda giderlerinin yapılmasını sağlar ve takip eder.

Üyelerimiz Oda’ya iki tür aidat ödemektedirler. Birincisi yıllık aidat, ikincisi munzam aidattır. Yıllık aidatlar her yıl başında derece ve kademeler itibariyle maktu olarak belirlenmektedir. Munzam aidat ise bir önceki yıl beyan edilen ticari kazancın % 0.5’i değerindedir. Munzam aidat tespiti için ise üyelerimizin ne kadar kazanç elde ettiğini gösterir belgeyi (vergi beyannamesi, tahakkuk fişi, bilanço) Odaya ibrazı gerekmektedir. Üyelerimiz aidat miktarlarını Odamızdan mesai saatleri içerisinde 0352 2224528-29 numaralı telefonlardan öğrenebilirler.

Yetkili Kişi: Erol Özlep erol.ozlep@kayserito.org.tr

Aidatlar Oda veznesine ödenebileceği gibi aşağıda sıralanan banka hesap numaralarına da yatırılabilecektir.

T.HALK BANKASI A.Ş. KAYSERİ MERKEZ ŞB. 0487 TR10 0001 2009 4870 0022 0000 02 
T.İŞ BANKASI A.Ş. KAYSERİ MERKEZ ŞB 5300 TR19 0006 4000 0015 3000 0254 62 
ŞEKERBANK A.Ş. KAYSERİ MERKEZ ŞB. 0017 TR58 0005 9001 7051 1017 0511 55 
T.C. ZİRAAT BANK. A.Ş. KAYSERİ MERK. ŞB. 0159 TR86 0001 0001 5940 0639 8950 01 
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. KAYSERİ ŞB. 0421 TR44 0006 2000 4210 0006 2986 53

Aidatlar banka şubesine yatırıldığında faksla Oda’ya bilgi verilmesi hata ihtimalini de ortadan kaldıracaktır. Ayrıca, banka yoluyla yaptığınız ödemelerde, borcunuzun son durumu ile ilgili bilgi tarafınıza yazı ile iletilecektir.

Aidatların her yıl Haziran ve Ekim aylarında Oda’ya ödenmemesi durumunda, kamu alacaklarına uygulanan oranda gecikme zammı ayrıca tahsil edilmektedir.

Üyelerimizin vergi numaralarını ve her yıl vergi matrahlarını telefonla ya da faksla Odamıza bildirmeleri menfaatleri icabıdır.

Yıllık aidat ve munzam aidat ödemeleri üyelerimizden her yıl Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte tahsil edilir.

KAYSERİ TİCARET ODASI 01.01.2014 - 30.11.2014 MİZAN

KAYSERİ TİCARET ODASI 01.01.2014 - 31.12.2014 MİZAN

KAYSERİ TİCARET ODASI 01.01.2015 - 31.01.2015 MİZAN

 

Erol Özlep
Mali İşler Müdürü
✉  erol.ozlep@kayserito.org.tr
📞 170
 
Server: VMWEBB, Online:263