M.K. ve ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

 

Üyelerimizin memnuniyetini esas alan anlayışla onları sürekli iyileşmesi ve gelişmesini sağlayan sosyal ve teknik  alanlarda faaliyetlerde bulunmak.

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunun 14. ve 15. Maddeleri gereğince Odamıza kayıtlı üyelerimiz kırk  meslek komitesinde gruplanmıştır. Kanunda belirtildiği gibi görevi Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek olan komitelerin Birimimizde  aylık toplantıları, ve sektörel istişare toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda üyelerimizden sektörleri ile sorunları alınmakta kurumlar bazında çözüm dağılımları yapılmakta yerel düzeydeki talep ve istekler  ilimizin yerel yöneticilerine Ulusal düzeyde çözümlenmesi gereken kanun yönetmelik değişiklikleri v.b. gerektiren sorunlar üst kuruluşumuz T.O.B.B aracılığı ile ilgili  Bakanlıklara iletilmekte ve  çözümlenmektedir. 


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunun 12. maddesi gereğince  üyelerimizin talep etmiş oldukları her türlü liste, belge, bilgi, dokümanlar  hazırlanmakta ve sunulmaktadır. 


Üyelerimizin kendi sektörlerini ilgilendiren kanun ve yönetmelik değişiklikleri ile ilgili taslaklar ile ilgili görüşleri ;gerek düzenlemiş olduğumuz toplantılarla, gerek üyelerimizin bizzat iletmiş oldukları görüşleri rapor haline getirerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektör meclislerine ve ilgili Bakanlıklara iletilmektedir. 


Mevzuatlarla ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Üyelerimizle ilgili yeni bir kanun yönetmelik yayınlandığı ve değişiklik olduğunda yeni mevzuatın uygulamaları ve üyelerimizin bilmesi gerekenler konularında bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.