İÇ TİCARET POLİTİKASI

Ulusal ve uluslararası bazda kurumumuzu ve faaliyetlerini doğru zamanda doğru yerde tanıtacak fuarlar, sempozyumlar, toplantılar ve benzeri etkinliklere katılmak ve organize etmek.

 

İÇ TİCARET BİRİMİ VE MPM FAHRİ TEMSİLCİLİĞİ

Kayseri Ticaret Odası üyelerine ve dileyenlere iç ticaret ve MPM’nin (Milli Prodüktivite Merkezi) hizmetleri konusunda bilgi verir. Milli Prodüktivite Merkezi, eğitim ve danışmanlık ücreti vermekte olup, çalışmalarına www.mpm.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Birim, iç ticaret ve MPM ile ilgili her konuda (Mevzuat, Pazar, Türkiye Ekonomisi, Kayseri ekonomisi) sağladığı bilgileri arşivleyerek kullanıma hazır hale getirir. Üçüncü kişilerden talep edilen bilgi isteklerini araştırıp bulur ve konu hakkında bilgiler verir. Edindiği bilgileri, yayınladığı kitaplarla yada internet sitemiz aracılığı ile üyelerinin, özel ve kamu kuruluşlarının kullanımına sunar.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ticari bilgileri, uyarıları ve önlemlere dair bilgileri telefon, faks ve internet sitesi aracılığıyla üyelerin kullanımına sunar.

 

Ayrıca; araştırma ve anketler yoluyla iç ticaret konulu bilgiler toplar ve değerlendirerek kamuoyuna açıklar.

 

Odamız finans alanında da bankalar ile kredi protokolleri yaparak, üyelerine destek olmaya çalışmaktadır. İç ticaret birimi yapılan protokollerin üyelere duyurulması ve kredilerden yararlandırabilmek amacıyla üyelere gerekli bilgileri verme görevini de üstlenmiştir.

 

Mesleki Eğitim ile ilgili işlemleri yürütür. Çıraklık sözleşmesi kaydı ve feshi yapar. Mesleki Eğitim ile ilgili olan diğer belgeleri (ustalık, kalfalık vb…) onaylar ve ilgili kurumlara yönlendirir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından görüş istenen mesleklerin standardı, ilgili taraflara gönderir gelen fikirleri ilgililere yazı ile iletir.

 

İldeki mesleki eğitim veren okullarla Kayseri Ticaret Odası arasında yakın bağ kurmaya çalışır. Mesleki eğitim okullarının ilde gelişimine yardımcı olmak amacıyla, proje hazırlanmasına ya da proje hazırlamaya destek verir. Mesleki eğitim okullarından gelen eğitim taleplerini değerlendirir. Kurumunu mesleki eğitim kurumlarına ve onların mensuplarına tanıtmak amacıyla talebe göre çeşitli faaliyetlerde bulunur.

 

İhalesi açılan Avrupa Birliği Programlarına projeler sunar. Bu projelerin takibini yapar. Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından istenen bilgileri hazırlar, gönderir ve bunların takibini yapar. Kazanmış projeleri ortakları ile birlikte yürütülmesine, yürütülen projelerin sürdürülebilirliğini tesis etmeye, yürütülen projeler sırasında çıkan veriler yoluyla ilde faydalı olacağını düşündüğü alanlarda katkılar sağlamak ve kamu kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmalara destek olmak adına yeni projelerin tasarlanmasına yardımcı olur.

 

Birim; Türkiye’de kadın girişimci sayısını artırmak amacıyla TOBB’un, tüm Türkiye’de, girişimleri ile kurulan ve Türkiye’de kurulan ilk kurul unvanını elinde bulunduran Kayseri Kadın Girişimci Kurulu çalışmalarının sekretaryasını üstlenir. Kadın girişimciliğin ilimizde artması amacıyla girişimlerde bulunur.

 

Kayseri Ticaret Odası Kalite sistemi içerisinde yer alan Eğitim sorumluluğunu da üstlenen birim. Oda içerisinde personelden gelen eğitim istekleri yönünde yıllık eğitim planlarının çıkmasını sağlar.

 

Oda içerisinde çeşitli birimlerce verilen eğitimlerin talep sahiplerine uygun koşulda iletilip iletilmediğini ve eğitim memnuniyetini ölçmek için istatistikler yapar. Bu istatistikler sonunda çıkan memnuniyet seviyelerini ilgili birimlere ve amirlerine iletir. Yapılan eğitimler sonrası bilgi ile donatılan işsiz insanlara iş bulmak için gelen iş talepleri ile eleman taleplerini karşılaştırarak ide istihdamın artırılmasına destek olur.

 

Bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Anadolu bir çok savaşı ve barışı tatmış, kazançları ve kayıpları yaşamış zaman zaman gelişimi durağanlaşsa da Anadolu, doğu ve batı arasında bir köprü vazifesi görmüştür.

 

Anadolu içinde yer alan ilimiz bilindiği gibi girişimciliği ve ticari zekası ile tanınmaktadır. Son zamanlarda parlayan yıldızlar arasında da yerini alan ilimiz yerel ulusal ve uluslar arası basında da sürekli gündemi işgal etmektedir.

 

Kayseri’nin yeniliklere ve değişime açık olması yüzyılı yakından takip etmesinde ilimizin en büyük destekçisidir. Tüm bu nedenlerden dolayı daha güçlü bir ekonomi ve daha güçlü bir ticaret anlayışı ile hareket eden ilimiz daha güçlü rekabet etmek zorunluluğunun da farkındadır. Bu kolay bir süreç değildir. Çoğu zaman firmalar, çeşitli alanlarda uyuşmazlıklar yaşamaktadırlar, genel olarak uyuşmazlıkların çözümü için farklı yöntemler denense de genel olarak mahkemeler tercih edilmektedir. Mahkemeler ise çoğu zaman; zaman kaybı, masraf ve belki de en az bir taraf için çözümsüzlük haline dönüşebilmektedir. Mahkelemelerde bir taraf kazanmakta, bir taraf ise bu durumdan mutsuz olabilmektedir.

 

Halbuki gelişen dünyada rekabet edebilmek için öncelikle herkesin güçlü olması gerekmektedir. Bu nedenle 2007 yılında kurulumunu gerçekleştirdiğimiz Mediasyon (Arabuluculuk) Merkezimiz ile tarafların ortak çözüm için bir araya geldiği ve geçmişten çok geleceğe odaklanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

 

Odamız 2006 yılından bu yana bu faaliyetin ilimizde gelişmesi için çalışmalar yürütmektedir. Arabuluculuk kanun tasarısı henüz komisyonda görüşülmekte olup tasarı kanunlaştığı zaman, ilimizin hazır hale getirilmesi görevini üstlenen merkezimiz, ticari uyuşmazlıkların giderilmesi için aktif çalışmaktadır. Merkezin faaliyetini de iç ticaret birimimiz üstlenmiştir.

 

İç Ticaret birimi; Bankacılık Finans Kuruluşları ve Danışmanlık İşletmeleri, Basın ve Yayıncılık faaliyetleri, Kitap ve Kırtasiye İşletmeleri ve eğitim hizmeti veren işletmelerin temsil ettiği meslek komitelerinin aylık olağan toplantılarını organize etmekte, oda ile birlikte uyumlu çalışabilmesi için sekretaryasını da üstlenmiş bulunmaktadır.

 

Odamız içerisinde oluşturulmuş İç Ticaret Komisyonu çalışmalarına da sekretarya olarak destek olmaya çalışan birim, İlimizde iç ticaret hacminin artırılmasına yönelik faaliyetlerin görüşülebilmesi için tüm olanakları seferber etmektedir.

 

Mediatör İş Adamları Derneği, İDEADER, TÜKOBİR Kayseri vb. derneklerde de aktif üyelik yapan iç ticaret sorumlusu, Kayseri’de sivil toplum örgütlerinin gelişimine destek veren Kayseri Ticaret Odası’nın bu amacına da hizmet etmektedir.

 

Kayseri ve yurtiçindeki diğer fuarlar için tıklayın

 

TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine göre aylık ve yıllık enflasyon rakamları için tıklayın