e-bülten'e üye olun
E-Posta:

DIŞ TİCARET

Dış Ticaret İle İlgili Duyurular Yurtdışı Destekler Yurtdışı Fuarları Dünya Fuar Haritası Yeni Başlayanlar İçin Dış Ticaret KTO Dış Ticaret Firma Rehberi KCC Business Guide Aylık Dış Ticaret Raporları

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİMİZCE İHRACATTA KULANILAN VE ONAYI YAPILAN BELGELER

Bu Servis İhracat uygulamalarında Kayseri Ticaret Odası onayını gerektiren A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, ABC Menşe Şahadetnamesi, FORM A ( Özel Menşe Şahadetnamesi ), Arap Boykot Listesi onaylarını gerçekleştirir. Lületaşından, bakır, pirinç, sarı'dan mamul eşyanın eski eser niteliğini taşıyıp taşımadığı yolundaki işlemleri düzenler. Türkiye'deki diğer Odaların onayladığı ihracatta kullanılan belgelerin üzerindeki imzaların doğruluğunu onaylar. İhracatla ilgili KTO üyelerinin yazılı yâda sözlü bilgi taleplerini cevaplandırır.

DIŞ TİCARET VE İHRACAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR İÇİN FAYDALI INTERNET ADRESLERİ 

ARAP BOYKOT LISTESI ILE İLGILI İŞLER

  Aşağıda sayılan Arap ülkelerine yönelik ihracatlarda ihracatçının Arap Boykot Listesinde yer almadığına dair onay Servis’ince yapılır. Bu onay ABC Menşe Şahadetnamesinin, ihracat faturasının üzerine yapılabildiği gibi , ilgililerin dikkatine hitaben yazı halinde de düzenlenmektedir.

BOYKOT ONAYI YAPILAN ÜLKELER:

  Suudi Arabistan Krallığı, Libya  Arap Cumhuriyeti, Kuveyt Devleti, Birleşik Arap Emirlikleri , Bahreyn, Yemen Cumhuriyeti , Sudan Demokratik Cumhuriyeti , Katar Sultanlığı.

LÜLETAŞI BILIRKIŞI RAPORU ILE İLGILI İŞLER

Ham lületaşının yurt dışı edilmesini önlemek amacıyla mamul lületaşı ihracatında gümrük idarelerimize ibrazı zorunlu bilirkişi raporu işlemi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın görevlendirdiği bilirkişilerle birlikte sonuçlandırılarak ihracatçı KTO üyelerine verilmektedir.

BAKIR, PIRINÇ, SARI' DAN MAMUL EŞYA ILE İLGILI İŞLER

Eski eser niteliğini haiz bakır, pirinç ve sarıdan mamul eşyanın yurt dışı edilmesini önlemek amacıyla gümrük idarelerimize ibrazı zorunlu bilirkişi raporu tanzimi ile görevli ilgili Müze Müdürlüklerine ilk başvuru Servis’ince kabul edilmektedir.

BAŞKA ODALARCA ONAYLANAN BELGELER ILE İLGILI İŞLER

Türkiye' deki diğer Odaların onayladığı ve Kayseri Ticaret Odası’nın da onayına ihtiyaç duyulduğundan ihracatta kullanılan belgelerin üzerindeki başka bir Oda'ya ait imzanın doğruluğu onaylanmaktadır.  
KTO üyesi İhracatçılar ihracatla ilgili herhangi bir belgesini Türkiye' deki bir başka Oda' da onaylatması gerektiğinde ve üyenin Servis’ten talebi olduğunda ihracatçının KTO üyesi olduğu hususu en seri yöntemlerle ilgili Oda'ya iletilir.
Tuğba Yücel
Dış Ticaret Görevlisi
✉  tugba.yucel@kayserito.org.tr
📞 175
 
Server: VMWEBB, Online:263