Kayserito Haber

Bilim Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğünün Tartı Aletleri İle İlgili Ölçü Ve Ayar İşlemleri Konulu Duyurusu


Tarih: 01.01.2018- 28.02.2018


İL Bilim ve Sanayi Teknoloji Müdürlüğü’nün 12.01.2018 tarih ve 45390216-301.01/TR/38-E.163 esas sayılı yazısında:

 

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 9/b maddesine göre iki yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunlu olan ölçü ve ölçü aletlerinin 2018 yılı periyodik muayenesi için müracaatlar 01.01.2018 tarihinde başlamış olup, 28.02.2018 tarihinde sona erecektir.

Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri (kantar, baskül, terazi) ile LPG ve akaryakıt sayaçları için, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğüne,

Otomatik tartı aletleri 1. Ve 2. Sınıf (hassas) elektronik tartı aletleri ile tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar 3. Ve 4. Sınıf elektronik tartı aletleri için Yetkili Muayene Servisine,

Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan ve Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı Pazar yerinde kullanılan 3. Ve 4. Sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile, bu yerler dışında; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli teraziler için ilgili Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna periyodik muayene müracaatında bulunulacaktır.

2 yıllık damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi yaptırılmadan kullanılması yasaktır.

28 Şubat 2018 tarihine kadar periyodik muayene müracaatı için beyanname vermeyenler hakkında 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanununun 15/c maddesinde değişiklik yapan 5728 sayılı yasanın 461. Maddesine göre damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş, ölçü aletlerini kullanmaktan dolayı, 2.101.00-TL idari para cezası verilir. Bu ölçüde aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

 

Saygılarımızla…

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147