Kayserito Haber

BELGE ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERDE UYGULAMA SINAVI DEĞERLENDİRİCİLERİNE İLİŞKİN DUYURU


  

Saygıdeğer Hemşehrilerimiz,

 

Mevzuatta yapılan değişiklikle, belge zorunluluğu getirilen mesleklerde uygulamalı sınavları gerçekleştirmek üzere değerlendiricilere ihtiyaç oluşmuştur.

Kayseri Ticaret Odası ile TOBB iştiraki olan MEYBEM A.Ş. ortak çalışma yaparak belgelendirme çalışmalarını Kayseri’de yürüteceklerdir. Bu konuda değerlendirici olmak isteyen kişilerin Odamız yetkilisine müracaat etmesi gerekmektedir.

 

Mahmut HİÇYILMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

 

Resmi siteden tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ulaşmak için tıklayınız.

Değerlendirici olarak görev alacak kişilerde aranan şartlara ulaşmak için tıklayınız.

 

Ayrıntılı Bilgi için:

 

Telefon: 0 (352) 222 45 28 – 177    

E-posta: muharrem.sever@kayserito.org.tr

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

1.      Kimler başvurabilir?

 

·         Üniversitelerde Öğretim Üyesi veya Öğretim görevlisi olanlar

·         Alanında istenen tecrübeyi sağlayan ve ön lisans veya lisans mezunları

·         Meslek Liselerinde Teknik Öğretmen olanlar

·         Mühendisler ve teknikerler

·         Eksperler

·         İstenen tecrübede Ustalar

 

2.      Değerlendirici olmak için yapmamız gerekenler nelerdir?

 

·         Öncelikli olarak aranan şartlara haiz olmak ve belgelemek gerekir.

·         Daha sonra gerekli belgeleri KTO veya MEYBEM yetkilisine teslim etmeniz gerekmektedir.

 

3.      Aranan şartlar nelerdir?

 

·         Her bir meslek dalına bu şartlar değişmekte olup aşağıda örnekler verilmiştir. Detay


Ulusal Yeterlilik Kodu ve Adı

Değerlendirici olarak görev alacak kişilerde aranan şartlar (Ayrıca değerlendiricinin aşağıdaki vasıflara ilaveten ölçme değerlendirme konusunda eğitim almış, ulusal yeterlilikler ve standartlar hakkında bilgili olması gerekir.)

12UY0092-4 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4

·      Elektrik, elektronik veya makine alanlarında en az ön lisans veya lisans eğitimini tamamlayıp en az 2 yıl süreyle yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi veya öğretim üyesi ya da mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışmış olmak.

·      Elektrik, elektronik veya makine alanlarında en az ön lisans veya lisans eğitimini tamamlayıp en az 5 yıl süreyle asansör bakım ve onarım işlerinde çalışmış olmak.

·      Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu mezunu olarak en az 8 yıl süreyle asansör bakım ve onarım işlerinde çalışmış olmak.

·      12UY0092-4 Asansör Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesine veya söz konusu mesleğin daha üst seviyede mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak ve en az 10 yıl süreyle asansör bakım ve onarım işlerinde çalışmış olmak.

 

4.      Değerlendiriciler ücret alır mı?

 

·         Evet değerlendiriciler ücret almaktadır.

 

 

Daha fazla soru için inceleyiniz MEYBEMMYK