Kayserito Haber

Belçika Eurocontrol Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırma Geliştirme Programı (SESAR) İhale Duyurusu


 Sayın Üyemiz,

İhale Tarihi : 13.03.2017

Ülke: BELÇiKA

Avrupa Hava Trafiği Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) tarafından SESAR 2020 Çalışma Programı kapsamında, ekli belgede belirtilen projeleri yürütmek için sivil hava sahası kullanıcıları uzmanları bulunması için bir ihale açılmıştır. SESAR 2020 Programı Avrupa hava trafik yönetiminin geleceğinin şekillenmesi ve teknolojik alt yapısının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Söz konusu program üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, Tanımlama, Geliştirme ve Uygulama aşamalarıdır. İhaleyle ilgili belge ekte sunulmaktadır.

 

İhale ayrıntısı için tıklayınız

Saygılarımızla