Kayserito Haber

Bağımsız Denetçilerin Genel Kurulca Seçilmesi Gerektiği


T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU tarafından iletilen yazı aşağıdaki gibidir.

 

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından bağımsız denetçinin seçimine ve denetim sözleşmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara dikkat çekilerek mevzuata uyum dikkat çekilerek mevzuata uyum sağlanması ve uygulamanın yönlendirilmesi gereği hasıl olmuştur.

 

Bilindiği üzere, TTK’nın 399/1 maddesinde bağımsız denetçinin şirketin genel kurulunca seçileceği, 408/2 maddesinde Kanunda öngörülen istisnalar dışında bağımsız denetçinin seçiminin genel kurulun devredilemez yetkileri arasında olduğu, 391/1-d maddesinde ise yönetim kurulu kararlarından batıl olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Bu bağlamda, Birlik çatısı altında bulunan Odalara kayıtlı şirketlerin;

-Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri çerçevesinde bağımsız denetçinin şirket genel kurulunca seçilmesi gerektiği ve bu yetkinin devredilemez bir yetki olduğu,

-Bağımsız denetçinin şirket genel kurulunca seçilmesi gerekirken genel kurulun bu yönde bir kararı olmaksızın doğrudan yönetim kurulu tarafından seçilmesinin ve onunla sözleşme yapılmasının TTK’nın yukarıda yer  verilen hükümlerine aykırılık oluşturduğu ve batıl olacağı,

-Batıl olan sözleşmeye göre yapılan denetimin zorunlu denetim olarak geçerli kabul edilemeyeceği, dolayısı ile TTK kapsamındaki zorunlu denetim yapılmamış olacağı,

-Bu durumda TTK’nın 397 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre denetimden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun düzenlenmemiş hükmünde olacağı yani batıl olacağı dolayısıyla bu finansal tablolara istinaden TTK ve diğer mevzuat kapsamında yapılacak diğer ticari ve hukuki işlemlerin (finansal tabloların görüşülmesi-ibrası kar dağıtımı,sermaye artırımı-azaltımı, vergi beyannamelerine ek olarak sunulması, kredi dokümanı olarak sunulması, YMM ve SMMM’ler tarafından onaylanması vb. gibi işlemlerin) gerçekleştirilemeyeceği, 

konularında ihtar edilmeleri ve daha sonra ortaya çıkması muhtemel ve telafi edilmesi imkan dahilinde olmayacak uyuşmazlıklara ve maddi zararlara, ayrıca idari ve cezai yaptırımlara muhatap olmamaları bakımından uyarılarak mevzuata uyum sağlamaları ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesi” hususu iletilmiştir.

 

Tüm üyelerimize duyurulur.