Kayserito Haber

ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJE ONAYI DUYURUSU


 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün “Atık Su Tesisi Proje Onayı”na ilişkin duyuru yazısı aşağıda ki gibidir:

 

“644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Atıksu arıtma tesislerinin (AAT) tasarım esaslarını ve kriterlerini belirlemek, onay işlemlerini yürütmek görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne verildiği, bu doğrultuda AAT proje onay işlemleri yürürlükte olan 2014/7 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi çerçevesinde Ek-1 ve Ek-2 faaliyet listeler, dikkate alınarak Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarınca gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

 

Bakanlığımız birimlerince AAT projelerinin onaya tabi tutulmasındaki temel amaç atıksu yönetiminin ülke menfaatleri doğrultusunda planlı, projeli, sağlıklı ve etkin bir biçimde gerçekleştirilmesini ve atıksuların doğaya olumsuz bir etki yaratmayacak şekilde kazandırılmasını sağlamaktır. Bu amaçla uygulanan AAT proje onay süreci; yeni kurulacak veya .eşitli nedenlerle revizyon ihtiyacı olan işletme, kurum ve kuruluşlar için planlama aşamasında öngörülen atıksu yönetiminin en önemli bileşeni olan atıksu arıtma tesisleri projelerinin Bakanlığa sunularak teknik ve mevzuata uygunluğu açısından gerekli inceleme ve kontrollerin yapıldığı bir nevi ön denetim sürecidir. Bu sürecin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için AAT yapma zorunluluğu bulunan işletme, kurum ve kuruluşların planlama, fizibilite ve ÇED süreçlerini tamamladıktan sonra AAT’ye yönelik herhangi bir inşa faaliyetine başlamadan anılan Genelge çerçevesinde hazırlatacakları proje dosyalarını bakanlığımız merkez ya da taşra teşkilatlarına sunmaları ve onay almaları gerekmektedir.

 

Bununla birlikte son yıllarda Bakanlığımıza sunulan inşaatı kısmen ya da tamamen bitirilmiş AAT proje dosyalarının sayısı giderek artmıştır. Bu durum atıksu yönetimi ve AAT projeleri üzerinde Bakanlığımızca gerekli kontrollerin ve ön denetimin yapılmasını etkisizleştirmektedir. Bunun sonucu olarak proje onay süreci proje dayatma sürecine dönüşmekte, bu süreçte çözümlenebilecek küçük sorunlar dahi daha büyük sorunlara dönüşerek çevre izni, izleme ve denetim süreçlerine kadar sürebilmektedir. Proje hatalarının telafisi güç olduğundan yoğun emek israfının yanı sıra işletme, kurum ve kuruluşlar içinde ekonomik kayıplar söz konusu olabildiği bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda İlimiz sınırlarında atıksu arıtma tesisi yaptıracak olan tüm işletme, kurum ve kuruluşların 2014/7 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi çerçevesinde AAT proje onay süreci tamamlanmadan inşaat faaliyetlerine başlamaları durumunda Çevre Kanunu uyarınca işlem yapılacağı, bununla birlikte tabi olan işletmelerden ÇED sürecinde onay alınmadan herhangi bir inşaat faaliyetine başlanılmayacağına dair taahhüt sunulması gerekmektedir.”

 

Üyelerimize önemle duyurulur.