Kayserito Haber

AMBALAJ BİLGİ SİSTEMİ


 24/08/2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”’ne göre ekonomik işletmelerin görev ve sorumlulukları kapsamında; Elektronik yazılım programı üzerinden Ek-4 Ambalaj üreticisi Müracaat Formu, Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu, ek-6 Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunun her yıl Şubat ayı sonuna kadar Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden doldurarak elektronik ortamda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir.

 

Bu kapsamda; Ambalaj Bilgi Sistemine kaydı olan ekonomik işletmelerden ilgili Bakanlık Ambalaj Bilgi Sisteminde Şubat 2017 ayı sonuna kadar ambalaj beyanlarını yapmaları, sistemde kaydı bulunmayan ekonomik işletmelerin ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden kod ve şifresini alarak, Bakanlık Ambalaj Bilgi Sisteminden Şubat 2017 ayı sonuna kadar beyanlarını yapmaları gerekmekte olup, aksi halde 2872 sayılı Çevre Kanunun kapsamında idari işlem uygulanacağı hususlarını bilgilerinize sunarız.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla…

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147