Kayserito Haber

Akib İnşaat Malzemeleri Pazarlama Kümesi Ur- Ge Projesi


Ekonomi Bakanlığı ve TİM koordinasyonunda belirlenen ülkemiz ihracat hedeflerini daha üst seviyelere taşımak amacıyla, İnşaat Malzemeleri sektörüne dahil olan ekte yer alan ürün gruplarında hali hazırda ihracat faaliyetlerine devam eden üyelerimizin dünya pazarındaki ihracat paylarının arttırılmasının sağlanması ve henüz ihracata başlamamış olan firmalarımızın ihracata teşvik edilmesi son derece büyük önem arz etmektedir.

Bu itibarla, ülkemiz İnşaat Malzemeleri Sektörünün yurt dışı pazarlarında etkinliğinin arttırılması ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilebilmesi amacıyla, Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” Kapsamında, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ve Demir ve Demir Dışı Metaller ile İhracatçıları Birlikleri tarafından yeni bir proje başlatılacaktır.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince yürütülecek bu proje kapsamında bir araya gelecek olan firmalar, uluslararası pazarlara girmek ve rekabet güçlerini artırmak için uzman ve danışmanlar eşliğinde ihtiyaçlarını belirleyerek, bu belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, aşama aşama ihtiyaç analizi, danışmanlık-eğitim ve yurt dışı faaliyetlere yönelik harcamalarının destek kapsamında değerlendirilmesi imkânı bulacaklardır.

2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesine ilişkin Tebliğ” çerçevesinde düzenlenecek olan bu projeye katılan firmalar, her bir organizasyon maliyetinin %75'i oranında devlet desteğinden prefinansman olarak yararlanabileceklerdir.

Bu itibarla, Ekonomi Bakanlığı'nın onayları akabinde yürürlüğe girecek olan bahse konu projeye katılım sağlamayı talep eden ve ekte yer alan ürün gruplarında faaliyet gösteren firmalarımızın  http://bit.ly/2tBahpX linkini tıklayarak proje başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur,