Kayserito Haber

A.TR ve Menşe İspat Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hakkında


İlgi: TOBB 02.03.2018 tarihli ve 3630 sayılı yazısı

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili kurumların iştiraki ile A.TR Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin ihracatçı firmalar veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirleri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesi ve bu belgelerin Odalar ile Birliklerce onaylanması yönünde bir çalışma başlatıldığı bildirilmişti.

 

Söz konusu Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi’nin herhangi bir nitelikli elektronik sertifika sağlayıcıdan alınmış geçerli bir elektronik imza ile çalışacağı belirtilerek, Odamızca Menşe ve Dolaşım belgeleri satış ve onay işlemini yapan personellerimize ait elektronik imza Şubat 2018 sonu itibariyle temin edilmiştir.

 

Yazıda devamla, ihracatçı firmaların veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirlerinin ilgili personelinin bahse konu belgeleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi üzerinden satın alıp, anılan sistem üzerinden düzenleyebilmeleri amacıyla herhangi bir nitelikli elektronik sertifika sağlayıcısından alınmış geçerli bir elektronik imzayı mümkün olan en kısa sürede temin etmeleri gerekmektedir.

 

Konu hakkında bilgilerinizi rica ederiz.

 

Bilgilerinize sunulur,

 

Saygılarımızla,