Page 6 - KAYSERİ ÜRETİCİ FİRMALAR REHBERİ
P. 6
NACE Rev.2’nin Kısa Yapısı

Kısım Başlık Nace
Bölümleri

A Tarım, ormancılık ve balıkçılık 01 – 03

B Madencilik ve taş ocakçılığ 05 – 09

C İmalat 10 – 33

D Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 35

E Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 36 – 39

F İnşaat 41 – 43

G Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve 45 – 47
motosikletlerin onarımı

H Ulaştırma ve depolama 49 – 53

I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 55 – 56

J Bilgi ve iletişim 58 – 63

K Finans ve sigorta faaliyetleri 64 – 66

L Gayrimenkul faaliyetleri 68

M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 69 – 75

N İdari ve destek hizmet faaliyetleri 77 – 82

O Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 84

P Eğitim 85

Q İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 86 – 88

R Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 90 – 93

S Diğer hizmet faaliyetleri 94 – 96

Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri; hanehalkları tarafından
T kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve hizmet 97 – 98

üretim faaliyetleri

U Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99

5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11