Kayserito Haber

3516 Sayılı “Ölçüler Ve Ayar Kanunu” Hükümleri - 13.08.2014


         Kayseri Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü' nden alınan yazıda, Ülkemizde yasal metroloji kapsamındaki ölçüler ve ayar hizmetlerinin 3516 sayılı “Ölçüler ve Ayar Kanunu” hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü ifade edilmektedir.
 

         Söz konusu Kanunun amacı; milli ekonomi ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslar arası birimler sistemine uygun olarak imali ve kullanımını sağlamaktır.
Bu çerçevede gerek 3516 sayılı Kanun ve gerekse 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Mevzuat Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun” hükümleri çerçevesinde, ölçü ve ölçü aletlerinin tip onayları ile ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arzı ve kullanımının sağlanması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nın görev alanına girmektedir.
 

         Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerinin yaptırılmadan kullanılması yasaktır. Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerini kullananlara 2014 yılında 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu' nun 15/c maddesine göre 1.521,00-TL (bin beş yüz yirmi bir Türk Lirası) idari para cezası uygulanmaktadır.

        Bu bakımdan doğru ayarlı, uluslar arası birimler sistemine uygun, tip onay belgeli ve periyodik muayenesi yapılmış tartı aleti kullanılması gerekmektedir.
 

İlgililere duyurulur,