Kayserito Haber

31 Mart 2015 Gİ 2015 – 12


Sayın Abonemiz,

31.03.2015 tarih ve VUK-74 / 2015-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için "Kesin Mizan Bildirimi"nin verilme süresi ile "Elektronik Defter" uygulaması kapsamında 31 Mart 2015 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi 2 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.
 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=aQppAqnWRd15kLsL&type=sirkuler