Kayserito Haber

30 Nisan 2015 Gİ 2015 – 27


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında, 30/04/2015 tarihinde yeni bir Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması imzalanmıştır.

 

Söz konusu Basın Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/BasinBultenleri/30042015basinbulteni.htm