Kayserito Haber

30 Nisan 2015 Gİ 2015 – 26


30.04.2015 tarihli ve VUK-77 / 2015-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

 

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olan mükelleflerimizce 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin, oluşturma ve imzalanma işlemlerinin yerine getirilme süresi Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=bBp6nPdZuZHHXC0V&type=sirkuler