Kayserito Haber

30 Aralık 2015 Gİ 2015 – 64


- Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 31 Aralık 2015 Perşembe günü saat 19:00’a Kadar Açık Bulundurulacaktır.


http://www.gib.gov.tr/ankara-istanbul-izmir-adana-ve-bursa-il-merkezlerindeki-motorlu-tasitlar-vergisini-tahsile-yetkili
 

- TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinde Vergilemeye İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Taslağı Hazırlandı.

http://www.gib.gov.tr/tufeye-endeksli-anuite-devlet-tahvillerinde-vergilemeye-iliskin-gelir-vergisi-sirkuleri-taslagi
 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Halen Uygulanmakta Olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Revize Edilmesine İlişkin Üçüncü Tur Müzakereler Ankara’da Gerçekleştirilmiştir.

http://www.gib.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-hukumeti-ile-kore-cumhuriyeti-hukumeti-arasinda-halen-uygulanmakta-olan-cifte
 

- 11 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

http://www.gib.gov.tr/11-seri-nolu-tutun-mamulleri-ve-alkollu-ickilerde-bandrollu-urun-izleme-sistemi-genel-tebliginde

- 3 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.


http://www.gib.gov.tr/3-seri-nolu-serbest-bolgeler-kanunu-genel-teblig-taslagi-hazirlandi