Kayserito Haber

29 Eylül 2015 Gİ 2015 – 51


23/09/2015 tarihli ve 29484 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8101 sayılı Kararname ile; Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/08/2015 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle oluşan mücbir sebebe istinaden borçluların münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) olan ve 6111 ile 6552 sayılı Kanunlarda yer alan taksit süreleri yeniden belirlenmiştir.

 

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.


Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.