Kayserito Haber

28 Ocak 2016 Gİ 2016 – 05


22/01/2016 tarihli ve GVK-99/2016-1 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, Başkanlığımızca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin kullanılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.