Kayserito Haber

28 Kasım 2016 Gİ 2016 – 76


6736 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanmasından sonra 20/08/2016 tarihinden 31/10/2016 tarihine (bu tarihler dâhil) kadar tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için mükellefler, 30 Kasım 2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuruda bulunarak 6736 sayılı Kanunun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.  

 

Ödemeler peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılabilecektir. 

 

Peşin ve ilk taksit ödemesinin 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

 

Ayrıca, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin bir ila sekizinci fıkra hükümlerinden yararlanarak, vergi incelemesi ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinden dolayı tebliğ edilen ihbarnameye konu borçlarını yapılandıran ancak süresinde ödeme yapamadığından yapılandırması bozulan mükellefler, 30 Kasım 2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ihlale konu tutarı ödemeleri koşuluyla, Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir.