Kayserito Haber

27 Ağustos 2015 Gİ 2015 – 46


27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi uyarınca; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslara yer verilmiştir.
Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

http://gib.gov.tr/node/103777

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

http://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/mevzuatbilginotu/456_serno_vuk_genteb_abn%20.pdf