Kayserito Haber

27 Ağustos 2015 Gİ 2015 – 44


26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin 66 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

http://gib.gov.tr/node/103762

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

http://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/mevzuatbilginotu/66_serno_emlak_vergenteb_abn.pdf