Kayserito Haber

26 Şubat 2016 Gİ 2016 – 20


26/02/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8423 karar sayılı Kararname ile  Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde 11/11/2015-13/11/2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle oluşan mücbir sebebe istinaden borçluların münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) olan ve 6111 ile 6552 sayılı Kanunlar kapsamındaki taksit süreleri yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.