Kayserito Haber

25 Şubat 2016 Gİ 2016 – 17


25/02/2016 tarihli ve 29635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca ödemeli yayıncılık hizmetlerinde özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.