Kayserito Haber

25 Aralık 2015 Gİ 2015 – 61


Bazı Kanunlarda Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Yayımlandı.

http://www.gib.gov.tr/bazi-kanunlarda-yer-alan-maktu-had-ve-tutarlarin-yeniden-belirlenmesine-iliskin-tebligler-yayimlandi

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlandı.

http://www.gib.gov.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligleri-resmi-gazetede-yayimlandi

 

459 ve 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlandı.

http://www.gib.gov.tr/459-ve-464-sira-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebligleri-resmi-gazetede-yayimlandi