Kayserito Haber

23 Temmuz 2015 Gİ 2015 – 34


22.07.2015 tarihli ve KVK-37/ 2015-2 / Yatırım İndirimi - 26 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde;  2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,60 (yüzde bir virgül altmış) olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=v74kHeSbHZBwyfNm&type=sirkuler

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/mevzuatbilginotu/5520_37_nolu_sirkuler_abn.pdf