Kayserito Haber

23 Mart 2015 Gİ 2015 – 10


 Sayın Abonemiz,

23.03.2015 tarih ve VUK-72 / 2015 -2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca;

• Şubat 2015 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2015 tarihine,

 • 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri verilme süreleri 31 Mart 2015 tarihine,

• 2015/Şubat Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının verilme süresi 03 Nisan 2015 tarihine

kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=9la4SGF28zyJjVNQ&type=sirkuler