Kayserito Haber

22 Nisan 2015 Gİ 2015 – 23


21.04.2015 tarih ve 29333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Kurumlar Vergisi Kanununun “Sınai mülkiyet haklarında istisna” başlıklı 5/B maddesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=P3bibcqakeWOmNvl&type=teblig

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/mevzuatbilginotu/8_serno_5520_genteb_abn.pdf